Međunarodni seminari u Beogradu

God.

mesto

seminar

Br.sem

dana

predavači

1995

Srbija

NAPREDNI VIŠI SU JOK

1

12

Prof. Park Jae Woo

1996

Srbija

NAPREDNI VIŠI SU JOK

1

12

Prof. Park Jae Woo

1997

Srbija

NAPREDNI VIŠI SU JOK

1

12

Prof. Park Jae Woo

1998

Srbija

NAPREDNI VIŠI SU JOK

1

12

Prof. Park Jae Woo

2000

Srbija

Troizvornosna teorija

1

6

Prof. Park Jae Woo

2000

Srbija

M-praticle

1

6

Prof. Park Jae Woo

2001

Srbija

Troizvornosna t

1

12

Prof. Park Jae Woo

2002

Srbija

Troizvornosna t.

Twist terapija

1

12

Prof. Park Jae Woo

2002

Srbija

M-praticle

1

6

Prof. Park Jae Woo

2004

Srbija

Troizvornosna t

1

12

Prof. Park Jae Woo

2005

Srbija

Troizvornosna t

1

12

Prof. Park Jae Woo

2006

Srbija

Troizvorosna teorija, Twist terapija, Taiji, Smilemeditacija, Smile praktične nastave

1

12

Prof. Park Jae Woo

2007

Srbija

Troizvorosna teorija, Twist terapija, Taiji, Smilemeditacija, Smile praktične nastave

1

12

Prof. Park Jae Woo

2008

Srbija

Troizvorosna teorija, Twist terapija, Taiji, Smilemeditacija, Smile praktične nastave

1

12

Prof. Park Jae Woo

2009

Srbija

Troizvorosna teorija, Twist terapija, Taiji, Smilemeditacija, Smile praktične nastave

1

12

Prof. Park Jae Woo