Izdavaštvo

r.br.

God.

Izdavaštvo

izdavač

autor

1.

1994

Su Jok terapija „Palac je glava“

BSJTC

Prof. Park Jae Woo

2.

1997

Su Jok za sve

BSJTC

Prof. Park Jae Woo

3.

1998

Onnuri Su Jok terapij

BSJTC

Prof. Park Jae Woo

4.

1998

Primena teorije 6Ki u dijagnostikovanju i terapiji

BSJTC

Prof. Park Jae Woo

5.

2000

Onnuri Aurikularna terapija I tom (Embrionalni sistemi)

BSJTC

Prof. Park Jae Woo

6.

2000

Onnuri Aurikularna terapija II tom (Sistem unutrašnjih org)

BSJTC

Prof. Park Jae Woo

7.

2000

Onnuri Aurikularna terapija III tom (Energetski sistemi)

BSJTC

Prof. Park Jae Woo

8.

2001

Atlas energetskih sistema tela

BSJTC

Prof. Park Jae Woo

9.

2002

Su Jok semenoterapija

BSJTC

Prof. Park Jae Woo

10.

2003

Sam Svoj Su Jok doktor

BSJTC

Prof. Park Jae Woo

11.

2005

Twist terapija

BSJTC

Prof. Park Jae Woo

12.

2005

Troizvornosna osmeh meditacija

BSJTC

Prof. Park Jae Woo

13.

2007

Su Jok terapija u hitnim situacijama

BSJTC

Prof. Park Jae Woo

14.

2007

Spiralni energetski sistemi tela

BSJTC

Prof. Park Jae Woo

15.

2007

Su Jok terapija na noktima

BSJTC

Prof. Park Jae Woo

16.

2009

Svet troizvornosti

BSJTC

Prof. Park Jae Woo

17

2009

Smile Yoga

BSJTC

Prof. Park Jae Woo

18.

2009

Muzic for Triorigin Smile Meditation and Triorigin Smile Taiji (8CD)

BSJTC

Prof. Park Jae Wo