Vesti

Predavanja u julu i septembru po novom programu

OSNOVNI NIVO Su Jok terapije 16 časova po novom rasporedu

Ciklus 1. Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima 

Čačak: 1. ciklus 28 i 29 jul 

Čačak: 1. ciklus  01 i 02 septembar  

VAZNO OBAVEŠTENJE

U martu 2018 g. donet je novi PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA METODA I POSTUPAKA TRADICIONALNE MEDICINE ("Sl. glasnik RS", br. 16/2018)Službeni glasnik RS, broj 16/2018 od 05/03/2018

 Su Jok terapija je u grupi  Akupunktura i srodne tehnike (beziglene stimulacije tačaka, zona I meridijana)

Edukacija je nemenjena svim zainteresovanim polaznicima, kako zdravstvenim radnicima tako i onima koji nemaju medicinsko obrazovanje u skladu sa programom kontinuiranog obrazovanja Su Jok terapije u BSJTC po progaramu ISA

Po završetku Osnovnog nivoa Su Jok terapije ( 40 časova ) , polaznik moze da produzi edukaciju u oblasti Su Jok terapije na Sredjem nivou ( 100 časova) i na Višem nivou ( 70 časova)

NOVO: Edukacija Su Jok terapije je organizovana po novoima i to:

OSNOVNI NIVO

40 časova

SREDNJI NIVO

100 časova

VIŠI NIVO

70 časova

 

OSNOVNI NIVO Su Jok terapije

Ciklus 1. Standardni korespondentni sistemi na šakama i stopalima 16 časova

Ciklus 2. Terapija u skladu sa tokom energije                                         12 časova

Ciklus 3. Zonalna Su Jok Ki terapija                                                         12 časova

 

SREDNNJI NOVO Su Jok terapije

Ciklus 1 – 4: Teorija 6Ki             50 časova  

Ciklus 4 – 8: Teorija 6Ki              50 časova

 

VIŠI NOVO Su Jok terapije

Ciklus 1. Dijamantski energetski sistem                                                   24 časa

Ciklus 2. Troizvornosna teorija                                                                 24 časa

Ciklus 3. Onuri terapiske metode i Twist terapija                                   22 časa

 

Mentor: Prof. Vera Djordjević MD (MA)

Rukovodilac: Prof. Vera Djordjevič MD (MA)

 

Posle ukupnog fonda (210), polaznik koji ispunjava uslove moze da podnese zahtev Komisiji za Tradicionalnu medicinu Ministarstva zdravlja Srbije za dobijanje dozvole za rad ( postupak za izdavanje dozvole za obavljanje tradicionalne medicine)

DOBRODOŠLI STE!

Beograd- osnovni seminar Su Jok terapije 14 - 17. decembar 2017

Iskreno se nadam da će Su Jok terapija dospeti u sve krajeve sveta i da će svi gradjani sveta moći da uživaju u boljem, zdravijem životu. Verujem da će takvi dani uskoro postati stvarnost.      Prof. Park Jae Woo

Poštovani, zainteresovani za izučavanje Su Jok terapije,

Obrazovanje se izvodi po programu Medjunarodne Su Jok Asocijacije (ISA)                                   

Tema Osnovnog seminara Su Jok (Su Đok) terpije (ciklus 1. i ciklus 2.) je:

·          Korespondentni sistemi;

·          meridijjani i 12 biol meridijana;

·          Osnove zakona Pet Elementata;

·          Biol meridijan terapija;

·          Muskularna dijagnostika

 

Opširnije...