Profesor Park Jae Woo

 

ProfesorParkJaeWoo Autor Su Jok Terapije je profesor Park Jae Woo (1942-2010.), koji je diplomirao na Narodnom univerzitetu u Seulu (Seoul national University) (1968, Koreja). Bio je osnivač i Predsednik Korejskog Su Đok instituta za akupunkturu (Korean Su Jok Acupuncture Institute), Međunarodnog udruženja za Su Đok akupunkturu (International Su Jok Acupuncture Association), Međunarodne javne fondacije «ONNURI» (International Public Foundation «ONNURI») i Su Đok akademije u Moskvi (Su Jok Academy in Moscow).

Takođe je bio počasni predsednik Indijske Su Đok akademije (Indian Su Jok Academy) (od 1992.), Beloruskog Su Đok instituta za akupunkturu (Belarussian Su Jok Acupuncture Institute) (od 1995.) i počasni profesor na Gruzijskom pedagoškom univerzitetu (Georgian Pedagogical University), počasni doktor na Univerzitetu za fizičko obrazovanje (Physical Education University) (St. Petersburg, Rusija), gostujući profesor na Institutu za dodatnu obuku lekara Kazahstanskog državnog medicinskog univerziteta (Physicians retraining Institute of Kazakhstan State Medical University) i akademik na Međunarodnoj akademiji nauka (International Academy of Sciences) (od 1994). Osnivač ONNURI Koledža u Kazakstanu. Prateći svoja naučna dostignuća, profesor Park je napisao mnoge knjige na polju akupunkture i alternativne medicine.