Časopisi Su Jok Acupunture i Onuri medicine, Autor: Prof. Park Jae Woo

 

Časopis br. 1, strana 89, /rus/eng/              Časopis br. 2, strana 114,  /rus/eng/                  Časopis br. 3, strana 91,  /rus/eng/
Tema: Teorija Osam Izvornosti (1)                Tema: Diamantski energetski sistem ljudskog tela   Tema: Troizvornosna teorija (1)
Homo – Sistem tala čoveka                          Teorija Osam Izvornosti (2)                                - Homo, Hetero i Neutro

001                 002                        003

_________________________________________________________________________________________________________________

Časopis br. 4, strana 112,  /rus/eng/           Časopis br. 5, strana 133,  /rus/eng/                  Časopis br. 6, strana 100,  /rus/eng/
Tema: Troizvornosna teorija (2)                   Tema: Troizvornosna teorija (3)                          Tema: Troizvornosna teorija (3)
-Troizvornosne Trigramske Sekvence (1)        -Troizvornosna Evolucija                                    Troizvornosna Evolucija 
Fibonačijeve sekvence udružene sa
Troizvornosnim i Osmoizvornosim sekvencama

004                 005                        006

_________________________________________________________________________________________________________________

 Časopis br. 7, strana 114,  /rus/eng/           Časopis br. 8, strana 115,  /rus/eng/                 Časopis br. 9, strana 108,  /rus/eng/
Tema: Teorija M čestice (2)                        Tema: Troizvornosni meridijani                           Tema: Troizvornosna Akupunktura (1)
Merdijani na zglovovima                               na zglobovima prstiju 

007                 008                       009

__________________________________________________________________________________________________________________

 Časopis br. 10, strana 87,  /rus/eng/          Časopis br. 11, strana 87,  /rus/eng/                  Časopis br. 12, strana 96,  /rus/eng/
Tema: Troizvornosna Akupunktura (2)          Tema: Troizvornosna Akupunktura (3)                  Tema: Sistem spiralne Energetske
                                                                                                                                  Neutro–mreže (1) 

010                            011                                      012

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Časopis br. 13, strana 98,  /rus/eng/          Časopis br. 14, strana 97,  /rus/eng/                 Časopis br. 15, strana 94,  /rus/eng/
 Tema: Sistem spiralne Energetske               Tema: Teorija i praksa Twist terapije                  Tema: Smile Filozofija Troizvornosne 
Neutro–mreže (2)                                      Troizvornosni Korespondentni sistemi                   Smile Meditacije

013                014                       015

___________________________________________________________________________________________________________________

 Časopis br. 16, strana 93,  /rus/eng/         Časopis br. 17, strana 112,  /rus/eng/                Časopis br. 18, strana 114,  /rus/eng/
 Tema: Troizvornosne Smile Taiji -               Tema: Smile Meditacija - Realistično                    Tema: Troizvornosna Akupunktura
Savršena harmonija tela i duha                   Neutro stanje Uma.                                           Troizvornosna Hronopunktura
                                                            Praktični aspekti meditacije

016               017                        018

____________________________________________________________________________________________________________________

Časopis br. 19, strana 100,  /rus/eng/
Tema: Svet Korespondentnih sistema kao
refleksija Troizvornosnog modela.
Uvod u Troizivonosni Feng Shui

019