Čačak, 25.,26 i 27 januar Seminar Zonalna Su Jok Ki terapija

Čačak, 25.,26 i 27 januar Seminar Zonalna Su Jok Ki terapija

Ovaj kurs se preporučuje svakome ko zeli da započne sa izučavanjem  Su Đok  terapije. Stečene veštine slušaoci mogu uspešno da primenjuju za pružanje pomoći sebi i bliznjima.

Ciklus III- Zonalne Su Jok Ki terapije pripada osnovnom nivou i predstavlja celinu sa osnovnim seminarem Ciklus I i Ciklus II. Obrazovanje se izvodi po programu Medjunarodne Su Jok Asocijacije (ISA)

Mesto: Čačak, Balkan Su Jok Therpay Center
Vreme: 25.,26 i 27 januar 3 nastavna dana ( petak nedelja ) ukupno 16 šk.časa
Tema: Su Jok KI terapija

Prdavač: prof. Vera Djordjević

Cijevi i šta dobijate?
– Obrazovanje svih zainteresovanih za izučavanje Su Jok Ki terapje
– Omogućuje da se, apsolutno bezbedno primenjuje na sebi i drugima.

–  Nova znanja i veštine, koja će vam pomoći u pomoći i samopomoći kod režavanja zdravstevnih problema

Međunarodni sertifikat za oslušani nivo Su Jok Ki terapije

Cikus III blok. 1: Ciklis 3. Su Jok Ki terapija 3 dana
(privi dan 4 časa i 2 dana po 6 čaova) , ukupno: 16 časova

Kurs daje podrobnu predstavu o zonskoj Su Jok terapiji – poslednjem pravcu terapije, koje je stvorio professor Park Jae Woo. Razmatraju se pitanja Troizvornosnih principa organizacije objedinjenog energetskog sistema ljudskog tela, struktrua i potencijal njegove Neutro – komponente – zonske (spiralne ) energestke mreze. Proradjuje se algoritmi sprovodjenja vertikalne, horizontalne, spiralne I lokalne metode Su Đok Ki terapije u sistemu korespondencije na šakama i stopalima. Praktično se demonstrira efikasnost primene magneta, fragmenata biljaka biljaka, zice i drugih dostupnih materijala za lečenje poremećaja u različitim delovima energetskog Sistema. Prezentuju se veštine Su Đok Ki terapije pomoću prstiju. Na kursu se razmatra pojam fundametnalnog značaja teorije Troizvornosti. Daje se predstava o mnogobrojnim sistemina korepondencije sa telom, njihova klasifikacija I specifične terapijske osobine.
Slušaoci imaju mogućnost da savladaju praktične veštine dijagnostike I lečenja bolesti u Troizvornosnim sitemima korepsondencije sa telom.

Raspored predavanja:

I  dan: 25.01. 2019  (petak)  16 do 19.30 h
II  dan: 26.01. 2019  (subota)  10 do 15.00 h
III  dan: 27.01. 2019  (nedelja) 10 do 15.00 h

Kontakt: Marija Bralović, tel: +381 32 80 22; mob:+381 63 60 37 47; e-mail:
sujok@eunet.rs , verasujok@gmail.com