Predavač je dr Olga Skubieva sa Su Jok Akademije iz Moskve, od 21.-28. sept. 2019.

Predavač je dr Olga Skubieva sa Su Jok Akademije iz Moskve, od 21.-28. sept. 2019.

Na kursu se detaljno izučava dijagnostika po emocionalnim i mentalnim enerijama, njihov uticaj na karakterološke osobine čoveka i tok bolesti, razmatraju se psiho-emocionalni portreti ljudi zasnovani na manifestaciji uticaja Šest energija . Uvezbavaju se veštine dijagnostikovanja dominantne emocionalne i mentalne energije pacijenta (po spoljašnjme izgledu, ponašanju, tegobama).

   Srednji nivo II  kontinuiranog  obrazovanja Su Jok Terapije po programu  Medjunarodne Su Jok Asocijacije  (ISA) u organizaciji Balkan Su Jok Therapy Center-a.

Vreme održavanja: 21 – 28  septembar ( subota /subota )

Mesto: naknadno

Predavač: dr Olga Skubieva (bivša Lapteva ) neuropatolog,  director Su Jok Akademije iz Moskve,

 Kurs VI. Lečenje na nivou emocionalnih I mentalnih energija. Lečenje po energijama vremena  (4 dana 26 časa)

 Na kursu se detaljno izučava dijagnostika po emocionalnim I mentalnim enerijama, njihov uticaj na karakterološke osobine čoveka I tok bolesti, razmatraju se psiho-emocionalni portreti ljudi zasnovani na manifestaciji uticaja Šest energija . Uvezbavaju se veštine dijagnostikovanja dominantne emocionalne I mentalne energije pacijenta (po spoljašnjme izgledu, ponašanju, tegobama). Daje se celovita predstava o energetskoj konstituciji čoveka, povezanosti emocionalnih I mentalnih konstitucija sa konstitucijama Šest Ki. Posebno se akcentiraju metode dijagnostike I lečenja najrasprostranjenijih emociionalnih I mentalnih poremećaja: gojaznosti, pušenju duvana, alhoholizu, graničnih psihičkih poremećaja I dr Posvećuje se paznja Neutro – stanju terapeuta za vreme obavljanja  lečenja I načinima postizanja istog.

Poseban deo je posvećen energijma vremena koje imaju uticaja na zdravlje čoveka. Proučavaju se osnove Istočnjačkog kalendara, bioritmologije I hronopunkture. Razmatraju se principi dijagnostike I lečenja polazeći od energija vremena (lečenje po “otvorenoj”tački, Mjong-hronopunktura).

Kurs VII. Nivo 6Ki i Praktični deo kusra 6Ki   (4 dana po 6 čaosova   ukupno   24 časa )

Na kursu  se izučava praktični aspekti dijagnostike Šest Ki. Razmatranje psihoterapeutske metode polozja 6Ki. Seminar će razmatrati suptilnosti i algoritam za odredjivanje trajnog energetskog ustrojstva energije koje je izazvala bolest. Svaka od Šest energija u svim njegovim manifestacijama, na svim nivoima, kako u normalnom stanju tako i u patologiji, detaljno se razmatra. Razlike izmedju konkretne i opšte manifestacije Šest energija. Analiza kliničkih slučajeva.

Posle odslušanog seminara dobija se Medjunarodni sertifikat Su Jok terapje (ISA)

raspored predavanja:

subota – subota od 10 do 15h     (8 dana)

Uslov za pohadjanje ovog  seminara (Srednji nivo II) Onnuri Su Jok Terapije  je završen Srednji nivo I.

Prilikom dolaska na seminar poneti 1 svoju fotografiju, formata za pasoš

Ukoliko ste zainteresovani molimo da izvršite blagovremenu prijavu

Marija Bralović 063 60 37 47 e-mail: sujok@eunet.rs, verasujok@gmail.com