6Ki na nivou Emocija i Mentalnih razloga. Od 02 do 09. novembra u Beogradu (8dana), dr Olga Skubieva sa Su Jok Akademije iz Moskve,

6Ki na nivou Emocija i Mentalnih razloga. Od 02 do 09. novembra u Beogradu (8dana), dr Olga Skubieva sa Su Jok Akademije iz Moskve,

“Učenjem  Su Jok terapije Vaš život će se promeniti na bolje, ako proširite vašu svesnost „vas bolest neće“ „kaže prof. Park. Predavač: dr Olga Skubieva neuropatolog,  direktor Su Jok Akademije iz Moskve,993 godine kada je prof. Park  otvorio  prvu  kliniku Su Jok-a u Moskvi postaje terapeuti i predavač Su Jok-a 1986 diplomirala na Moskovskoj medicinskoj akademiji.

Dr Olga Skubieva kaže: „Uvek posvećujem posebnu pažnju dijagnstici, traženju uzroka , postojećim problemina kako na fizičkom tako i na duhovnom nivou. Želja da bolje razumemo stanje pacijenta, da pronadjemo pravi uzrok bolesti konstantno zahteva produbljivanje znanja, kako tradicionalnih tako i netradicionalnih. Shvativši duboku povezanost izmedju psihe i fizičkog tela, naučila sam brojne psihoterapijske metode kao što su: specijalizacija akupunktrurnog terapeuta, neurologa, psihijatra, psihoterapeuta i druge“

Sva znanja su prošla kroz prizmu osnovnih pojmova u Su Jok-u: 6Ki (Su Jok Ki) i drugih teorija Prof. Park/a

Ovo omogućava drugačijji pogled na mnoge stvari, da se shvati da su Eenrgije Temeljni zakoni Univerzuma, na neki način ključ za razumevanje svih procesa koji se odvijaju u svetu i da je osnova za postojanje svih medicinskih i zdravstvenih tehnika

Dr Skubijela kaže : „u svemu apsolutno treba prići sa individualnog aspekta, nema opštih saveta. Mnogo puta čujemo da je akupunktura postavljanje igala u nervne završetke, a ne harmonizacija i korekcija energetskog stanja“. Sve u ovom svetu je logčno i uzročno-posledično.  Budućnost medicine leži  u multidisciplinarnom pristupu.

Zadovljstvo mi je da podelim svoje iskustvo u praksi kaže dr Skubieva.

Pet godina je živela u Londonu, gde se bavila privatnom parksom, a sada je direktor Su Jok Akademije u Moskvi

Na kursu se detaljno izučava dijagnostika po emocionalnim i mentalnim enerijama, njihov uticaj na karakterološke osobine čoveka i tok bolesti, razmatraju se psiho-emocionalni portreti ljudi zasnovani na manifestaciji uticaja Šest energija . Uvezbavaju se veštine dijagnostikovanja dominantne emocionalne i mentalne energije pacijenta (po spoljašnjme izgledu, ponašanju, tegobama).

   Srednji nivo II  kontinuiranog  obrazovanja Su Jok Terapije po programu  Medjunarodne Su Jok Asocijacije  (ISA) u organizaciji Balkan Su Jok Therapy Center-a.

Vreme održavanja: 02 – 09. 11. 2019 ( subota /subota )

Mesto: Beograd

Predavač: dr Olga Skubieva (bivša Lapteva ) neuropatolog,  director Su Jok Akademije iz Moskve,

 Kurs VI. Lečenje na nivou emocionalnih I mentalnih energija. Lečenje po energijama vremena  (4 dana 26 časa)

 Na kursu se detaljno izučava dijagnostika po emocionalnim I mentalnim enerijama, njihov uticaj na karakterološke osobine čoveka I tok bolesti, razmatraju se psiho-emocionalni portreti ljudi zasnovani na manifestaciji uticaja Šest energija . Uvezbavaju se veštine dijagnostikovanja dominantne emocionalne I mentalne energije pacijenta (po spoljašnjme izgledu, ponašanju, tegobama). Daje se celovita predstava o energetskoj konstituciji čoveka, povezanosti emocionalnih I mentalnih konstitucija sa konstitucijama Šest Ki. Posebno se akcentiraju metode dijagnostike I lečenja najrasprostranjenijih emociionalnih I mentalnih poremećaja: gojaznosti, pušenju duvana, alhoholizu, graničnih psihičkih poremećaja I dr Posvećuje se paznja Neutro – stanju terapeuta za vreme obavljanja  lečenja I načinima postizanja istog.

Poseban deo je posvećen energijma vremena koje imaju uticaja na zdravlje čoveka. Proučavaju se osnove Istočnjačkog kalendara, bioritmologije I hronopunkture. Razmatraju se principi dijagnostike I lečenja polazeći od energija vremena (lečenje po “otvorenoj”tački, Mjong-hronopunktura).

Kurs VII. Nivo 6Ki i Praktični deo kusra 6Ki   (4 dana po 6 čaosova   ukupno   24 časa )

Na kursu  se izučava praktični aspekti dijagnostike Šest Ki. Razmatranje psihoterapeutske metode polozja 6Ki. Seminar će razmatrati suptilnosti i algoritam za odredjivanje trajnog energetskog ustrojstva energije koje je izazvala bolest. Svaka od Šest energija u svim njegovim manifestacijama, na svim nivoima, kako u normalnom stanju tako i u patologiji, detaljno se razmatra. Razlike izmedju konkretne i opšte manifestacije Šest energija. Analiza kliničkih slučajeva.

Posle odslušanog seminara dobija se Medjunarodni sertifikat Su Jok terapje (ISA)

raspored predavanja:

subota – subota od 10 do 15h     (8 dana)

Uslov za pohadjanje ovog  seminara (Srednji nivo II) Onnuri Su Jok Terapije  je završen Srednji nivo I.

Prilikom dolaska na seminar poneti 1 svoju fotografiju, formata za pasoš

Ukoliko ste zainteresovani molimo da izvršite blagovremenu prijavu

Marija Bralović 063 60 37 47 e-mail: sujok@eunet.rs, verasujok@gmail.com