Beograd / Čačak, Napredni seminar Su Jok terapije, jun 2019

Beograd / Čačak, Napredni seminar Su Jok terapije, jun 2019

Poštovani,

Obaveštavamo vas o održavanju  Naprednog seminara 6Ki Su Jok terapije Srednji nivo I  kontinuiranog  obrazovanja Su Jok Terapije po programu  Medjunarodne Su Jok Asocijacije  (ISA) u organizaciji Balkan Su Jok Therapy Center-a.

Vreme održavanja: 06.,07.,08 i 09   jun  (četvrtak – nedelja)

                                     20.,21.,22 i 23  jun  2019   (četvrtak – nedelja)

Mesto: NAKNADNO

 Predavač: Prof. Vera Djordjević M.D. (M.A.)

 Kurs IV. Teorija Šest energija. Lečenje po osnovnim energijama  ( 4 dana 25 časova )

Tokom kursa se detaljno izučava teorija Šest Energija, fiziološke i patološke manifestacije Šest Ki u čovečijem organizmu, osnovi dijagnostike i lečenja po Šest Ki

Daje se predstava o nivou osnovnih energija – objedinjenih i individualnih. Uvezbavaju se veštine dijagnostikovanja po objedinjenoj dominantnoj energiji, opšta karakterisika tipova ljudi po spoljašnjem izgledu i psihoemocionalnom stanju (čovek Vetra, Toplote, Vreline, Vlage, Suvoće i Hladnoće)

Razmatra se model unutrašnje čakre i principi njene energetske razmene sa okolinom, projekcije čakri na šaci, a takodje topografija tačaka Šest Ki biol – čakri šake i prstiju

Proučava se meridijanski sistem tela, topografija osnovnih tačaka Šest Ki na biol – meridijanima, pravac spiralnih tokova koji protiču kroz osnovne tačke Šest Ki

Proučavaju se simetrične osovinske energetske šestoelementne konstitucije, njihove manifestacije kod zdravog i bolesnog čoveka.

Puno vremena se posvećuje analizi kliničkih zadataka odredjivanja simetričnih konstitucija kako objedinjenih, tako i individualnih energija, i lečenju na biol – čakrama i biol – meridijanima uz uzimanje u obzir konstitucije pacijenta

Posvećuje se velika paznja osobenostima lečenja na nivou svesti, Duhu lekara i pacijenta, Neutro stanju lekara, a takodje pravilima sprovodjenja lečenja po Šest Ki (trajanje tretmana, dubina uvodjenja igle, vreme, ritmičnost, itd ).

 Kurs V. Energetska struktura. Lečenje po granskim i suggranskim energijama(4 dana 25č)

Kurs je posvećen proučavanju granskih i subgranskih energija i njihovom manifestovanju u normalnom stanju i kod patologije. Razmatra se pitanje više nivoa kod konstitucije, prezentuju se pristupi odredjivanju energetskih struktura i substruktura i lečenju na tim nivoima u cilju harmonizacije kvaliteta energija koje protiču

Priča se o stadijumima bolesti sa gledišta Šest Ki, o pravilima korišćenja osvinskih tačaka Šest Ki biol- meridijana i biol –čakri za korigovanje disbalansa granskih i subgranskih energija

Na kursu se prezentuje pojam prostornih energija čovečijeg tela, slušaoci se obučavaju veštinama obavljanja regionalne dijagnostike tela, dijagnostike po licu (dve varijante ), a takodje primene dijagnostke prema godišnjim dobima i prema uzrasu, radi utvrdjivanja disbalansa granskih energija.

Radi se uporedna alaniza petolelementnih i šestoelementnih energetskih konstitucija. Proučavaju se ukrštene osovinske šestoelementne konstitucije. Uvezbava se lečenje na čakrama i na meridijanima akutnih i hroničnih bolesti koje su prouzrokovane poremećajem energija na raznim nivoima

raspored predavanja:

Program seminara obuhvata 50  školskih časova rasporedjena u 8  nastavna dana po rasporedu:

Teorije Šest Energija. Osnove 6Ki teorije ( 50 časova ) 8 dana po 6 školskih časova, plus 2 šk.časa

Četvrtak, prvi dan 14.00 – 19.00 14-15.30h, pauza 15m. 15.45-17.15. h, pauza 15m.17.30-19.00
Petak  drugi dan 14.00 – 19.00 14-15.30h, pauza 15m. 15.45-17. h, pauza 15m.17.30-19.00
Subota-treći dan 09.00 – 14.00 09-10.30h, pauza 15m. 10.45-12.15. h, pauza 15m.12.30-14.00
Nedelja četvrti dan 09.00 – 14.00 09-10.30h, pauza 15m. 10.45-12.15. h, pauza 15m.12.30-14.00

Uslov za pohadjanje Stadardnog Naprednog seminara  Onnuri Su Jok Terapije  je završen Osnovni seminar Su Jok Terapije.

Prilikom dolaska na seminar poneti 1 svoju fotografiju, formata za pasoš

Ukoliko ste zainteresovani molimo da izvršite blagovremenu prijavu

Stiče se  sertifikat za odlušani seminar. Sertifikat se izdaje posle celokupne uplate

Marija Bralović 063 60 37 47 e-mail: sujok@eunet.rs, verasujok@gmail.com