Beograd, 14.,15.,16 i 17 mart 2019. Osnovni seminar Su Jok terapije – terapija za svakoga

Beograd, 14.,15.,16 i 17 mart 2019. Osnovni seminar Su Jok terapije – terapija za svakoga

Su Đok terapija je sinteza prirodnih metoda lečenja, zasnovanih na određenim filozofskim principima, a deo njih svaki čovek može uspešno da upotrebi za samoizlečenje, delujući na šake i stopala. Ovaj metod mogu da koriste svi ljudi na planeti za pružanje prve medicinske pomoći. Siguran sam da će širenje ove metode imati važnu ulogu u izgradnji zdravog društva.– odgovorno tvrdi profesor Park.

Obrazovanje se izvodi po programu Medjunarodne Su Jok Asocijacije (ISA)

Tema Osnovnog seminara Su Jok (Su Đok) terpije (ciklus 1. i ciklus 2.) je:

– Korespondentni sistemi;
– meridijjani i 12 biol meridijana;
– osnove zakona Pet Elementata;
– Biol meridijan terapija;
– Muskularna dijagnostika

Mesto: Beograd, Koste Racina br.4
Vreme: 14.,15.,16 i 17 mart (cetvrtak-nedelja)

Ciljevi i namena seminara
-Obrazovanje svih zainteresovanih za izučavanje Su Jok terapje
– Omogućuje da se, apsolutno bezbedno primenjuje na sebi i drugima.
– Znanjima stečenim na ovom seminaru, moguće je uspešno tretirati oko 60% svakidašnjih zdravstvenih tegoba. Neka od njih su: bolna stanja kičme, glave, zuba, zglobova. Zatim kijavica, simusi, bronhitis, stanja iscrpljenosti,
itd…
-U Su Jok terapiji, koriste se specijalizovani istrumenti
-Olakšicu u izučavanju čini i 18 naslova na srpskom jeziku iz ove oblasti i mnogobrojna literatura na ruskom i engleskom jeziku.

Šta dobijate?
– Nova znanja i veštine, koja će vam pomoći u pomoći i samopomoći kod režavanja zdravstevnih problema
– Medjunarodni sertifikat za oslušani OSNOVNI nivo Su Jok terapije

Učesnici dobijaju predavanje, skriptu Su Jok programa i sertifikat.

Predavač: Prof. Vera Djordjević, licencirani medjunarodni predavač Su Jok terapie, koja je jedina ovlašćena za uvodjenje programa, legalizaciju i registraciju Su Jok terapije i drugih autorskih dela Prof. Park Jae Woo za regiju ex Jugoslavije, i EURO-TCM. Član je predsedništva ISA (Interantional Su Jok Association), na globalnom nivou, zadužena za SZO. U toku svog rada prof. Đorđević je od 1989. bila učesnik sa referatima iz TCM na Internacionalnim kongresima Alternativne Medicine u: Atini, Grčka ; Amsterdam, Holandija ; Havana, Kuba ; Pert, Australia ; Bombay, India ;
Malaga, Španija ; Moskva, USSR ; Kolombo , Šri Lanka ; Krakow, Poljska
A sa referatima iz Su Jok terapije od 1997. god., učestvovala je u Njujorku, USA; Beču, Austria 2x, Prag, Češka; Berlin, Nemačka; Brisel, Belgija; Amsterdam, Holandija; Beograd, Srbija
Od septembra 1993 osnovala je i postala rukovodilac Edukativnog centra za Su Jok terapiju za Balkan Od 2008 god . član je Sekcije za akupunkturu i Kvantnu medicinu u SLD, i Koordinator za normativna pitanja Udruženja za Javno zdravlje Srbije, sekcije za Tradicionalnu medicinu

Nastavni program
Seminar 1. Ciklus 1 i 2 po Medjunarodnom programu obuke za Su Jok terapije

PRVI NASTAVNI DAN
1.1. -ISTORIJAT SU JOK-a, SU JOK NA BALKANU, SLIČNOSTI
-YIN-YANG U PRIRODI ,Glava YANG,stopalo YIN,šaka ČOVEK, -BAZNIPOLOŽA 2 š.č

1.2. -KORESPONDENCIJA GLAVI aspekti, -YIN I YANG OSE SIMETRIJE, -PRIMARNE I SEKUNDARNE TAČKE 2 š.č

1.3 PECIFIČNOSTI JIN-JANG NA NOGAMA-SPECIFIČNOST ANUSA (STOJEĆI, SEDEĆI)- POVRŠINSKA I ANATOMSKA KORES.-MINI SISTEM, MINI MIKRO, MIKRO MIKRO-JOGA SISTEM 2 š.č

DRUGI NASTAVNI DAN
2.1 SISTEM ČUNJA-INSEKT SISTEM,MINI INSEKT-SISTEM ČETIRI REAKTIVNE OSE, – PARCIJALNI KORESPOND.SISTEM-ELEKTRIČNI TALAS I REAKT.LOPT.-INTENZITET PRITISKANJA 2 š.č

2.2. -TERAPIJA SISTEMOM TRI TAČKE-TERAPIJA SISTEMOM 5 TAČAKA-PARCIJALNI KORESPOND.SISTEM STOPAL-HRONIČNE BOLESTI-VIRUSI-UJEDI INSEKATA-TAČKA PROTIV PUŠENJA-vežbanja 2 š.č

2.3 -SREDSTVA ZA STIMULACIJU neinvazivna,relativno invazivna i
invazivna(prsti,laser,dijagn.štapić,zrnevlje,kamenčići,magneti sa i bez zvezdica,moxa m-1,3,5,.., ž- 2,4,6,..,iglice) -TAČKE ZA ENERGIZACIJU -PET KORAKA U TERAP. KORESPONDENCIJOM
-KADA NE TRETIRATI PACIJENTE :kada su u radnom procesu,u stanju upravljanja mot.vozilom,nalaze se pored radne mašine,kada su umorni,gladni,uplašeni-PITANJA 2 š.č

TREĆI NASTAVNI DAN
3.1. 12 MERIDIJANA i 12 BYOL MERIDIJANA ( AH i UM MERIDIJANI ) 2 š.č
3.2. -TERAPIJSKA LOKACIJA 12 BYOL MERIDIJANA-TONIFIKACIJA / SEDACIJA 2 š.č
3.3. OSNOVE ZAKONA PET ELEMENATA 2 š.č

ČETVRTI NASTAVNI DAN
4.1. -MUSKULARNA DIJAGNOSTIKA-DIJAGNOSTIKA APLIKACIJOM
–TEHNIČKE GREŠKE U RADU KOD MUSKULARNE DIJAGNOSTIKE -MINI
MUSKULARNA DIJAGNOSTIKA 2 š.č
4.2. PRAKTIČNO VEŽBANJE MUSKULARNE DIJAGNOSTIKE 2 š.č
4.3. PRAKTIKOVNJE 2 š.č
PROVERA STEČENIH ZNANJA

DODELA SERTIFIKATA ZA ODSLUŠANI BAZNI NIVO

Program seminara obuhvata 24 školska časa raspoređena u četiri nastavna dana po rasporedu:

I dan:  14.03.2019 četvrrtak 15.00-16.30 I blok 2
16.30-16.45h Pauza 15 min.
16.45-.18.15h II blok 2
18.15-18.30h Pauza 30 min.
18.30-20.00 III blok 2

II dan: 15.03.2019 petak Isto kao prethodnog dana

III dan: 16.03.2019 subota 09.00-10.30 I bolok 2
10.30-10.45h Pauza 15min
10.45-12.15h II blok 2
12.15-12.30h Pauza 15 min
12.30-14.00h III 2

IV dan: 17.03.2019 nedelja Isto kao subota

Kontakt: Marija Bralović, tel: +381 32 80 22; mob:+381 63 60 37 47; e-mail:
sujok@eunet.rs , verasujok@gmail.com