Bazni seminari

God.

mesto

seminar

Br.održ.sem

predavači

1993

/

/

/

/

1994

Srbija

Osnovni

9

 Prof.V.Djordjević

1995

Srbija

Osnovni

13

Prof.V.Dordjević

1996

Srbija

Osnovni

11

Prof.V.Dordjević

1997

Srbija

Osnovni

8

Prof.V.Dordjević

1998

Srbija

Osnovni

8

Prof.V.Dordjević

1998

Slovenija

Osnovni

1

Prof.V.Dordjević

1999

Slovenija

Osnovni

2

Prof.V.Dordjević

1999

Slovenija

Korespondentni sistemi

4

Prof.V.Dordjević

1999

Srbija

Osnovni

1

Prof.V.Dordjević

2000

Srbija

Osnovni

7

Prof.V.Dordjević

2000

Slovenija

Osnovni

2

Prof.V.Dordjević

2001

Srbija

Osnovni

7

Prof.V.Dordjević

2002

Srbija

Osnovni

5

Prof.V.Dordjević

2003

Srbija

Osnovni

10

Prof.V.Dordjević

2004

Srbija

Osnovni

9

Prof.V.Dordjević

2004

Hrvatska

Osnovni

1

Prof.V.Dordjević

2005

Srbija

Osnovni

5

Prof.V.Dordjević

2006

Srbija

Osnovni

4

Prof.V.Dordjević

2007

Srbija

Osnovni

6

Prof.V.Dordjević

2008

Srbija

Osnovni

5

Prof.V.Dordjević

2009

Srbija

Osnovni

4

Prof.V.Dordjević

2009

Hrvatska

Korespondentni sistemi

1

Prof.V.Dordjević

2010

Srbija

Osnovni

4

Prof.V.Dordjević

2010

Hrvatska

Osnovni

1

Prof.V.Dordjević

2011

Srbija

Osnovni

3

Prof.V.Dordjević

2011

Hrvatska

Osnovni

1

Prof.V.Dordjević

2012

Srbija

Osnovni

4

Prof.V.Dordjević

2012

Hrvatska

Korespondentni sistemi

1

Prof.V.Dordjević

2013

Hrvatska

Korespondentni sistemi

1

Prof.V.Dordjević

2013

Hrvatska

Osnovni

1

Prof.V.Dordjević

2013

Srbija

Osnovni

3

Prof.V.Djordjević