• Poštovani, zainteresovani za izučavanje Su Jok terapije, Obrazovanje se izvodi po programu Medjunarodne Su Jok Asocijacije (ISA) Tema Osnovnog seminara Su Jok (Su Đok) terpije (ciklus 1. i ciklus 2.) je: Korespondentni sistemi; meridijjani i 12 biol meridijana; Osnove zakona Pet Elementata; Biol mer...

  • Balkan Su Jok Thrapy Center od 18 -21 oktobra 2018 učestvuju na Zagrebačkom velesajmu „Mystik“  Organizuje sertifikovan besplatan seminar u Zagrebu 21. oktobar 2018 u znak sećanja na prof. Park Jae Woo,  Mesto održavanja: Zagrebački velesajam, naknano Tema predavanja: „Osnove Su Đok terapije“ (4 šk....

  • Balkan Su Jok Therapy Center i Medjunarodna Su Đok Asocijacije (ISA)  Organizuju sertifikovan besplatan seminar u Zagrebu 21. oktobar 2018 u znak sećanja na prof. Park Jae Woo,  Mesto održavanja: Zagrebački velesajam, naknadno Tema predavanja: „Osnove Su Đok terapije“ (4 šk.časova) Jednostavno proti...

Su Jok obrazovanje

Prijavite se za neke od naših obuka

Najave seminara 

  • Poštovani, zainteresovani za izučavanje Su Jok terapije, Obrazovanje se izvodi po programu Medjunarodne Su Jok Asocijacije (ISA) Tema Osnovnog seminara Su Jok (Su Đok) terpije (ciklus 1. i ciklus 2.) je: Korespondentni sistemi; meridijjani i 12 biol meridijana; Osnove zakona Pet Elementata; Biol mer...

  • Balkan Su Jok Thrapy Center od 18 -21 oktobra 2018 učestvuju na Zagrebačkom velesajmu „Mystik“  Organizuje sertifikovan besplatan seminar u Zagrebu 21. oktobar 2018 u znak sećanja na prof. Park Jae Woo,  Mesto održavanja: Zagrebački velesajam, naknano Tema predavanja: „Osnove Su Đok terapije“ (4 šk....

  • Balkan Su Jok Therapy Center i Medjunarodna Su Đok Asocijacije (ISA)  Organizuju sertifikovan besplatan seminar u Zagrebu 21. oktobar 2018 u znak sećanja na prof. Park Jae Woo,  Mesto održavanja: Zagrebački velesajam, naknadno Tema predavanja: „Osnove Su Đok terapije“ (4 šk.časova) Jednostavno proti...

  • Poštovani, zainteresovani za izučavanje Su Jok terapije, Obrazovanje se izvodi po programu Medjunarodne Su Jok Asocijacije (ISA) Tema Osnovnog seminara Su Jok (Su Đok) terpije (ciklus 1. i ciklus 2.) je: Korespondentni sistemi; meridijjani i 12 biol meridijana; Osnove zakona Pet Elementata; Biol mer...

  • Poštovani, zainteresovani za izučavanje Su Jok terapije, Obrazovanje se izvodi po programu Medjunarodne Su Jok Asocijacije (ISA) Tema Osnovnog seminara Su Jok (Su Đok) terpije (ciklus 1. i ciklus 2.) je: Korespondentni sistemi; meridijjani i 12 biol meridijana; Osnove zakona Pet Elementata; Biol mer...

  • Poštovani,   Obaveštavamo vas o održavanju  Seminara  kontinuiranog  obrazovanja Su Jok Terapije po programu  Medjunarodne Su Jok Asocijacije  (ISA) u organizaciji Balkan Su Jok Therapy Center-a. Vreme održavanja: 16 do 23 novembar   (petak – petak) Predavač: Prof. Vera Djordjević M.D. (M.A.) ...

Naši terapeuti

Po odobrenju autora metode prof. Parka Jae Woo, registrovan je 1993. g.
Balkan Su Jok Therapy Center

Osnivač i Direktor Balkan Su Jok Therapy Center-a

Predsednik Balkan Su Jok Association i organizator aktivnosti BSJTC

Vera Đorđević, Nosilac intelektulane svojine prof. Park Jae Woo, overen u sudu pod br. 20677/2007. Završila celokupni program edukacija autorskih dela  prof. Parka Jae Woo ( 1942-2010), direktno od autora prof. Park Jae Woo, i doktora sa Su Jok Academije.

Marija Bralović, Učesnik prve osnivačke konferencije 2013 Interantional Su Jok Association (ISA) Kipar,(Trodos), a danas nastavlja sve aktivnosti u Balkan Su Jok Association u skadu sa ISA, na funkiji je Prdsednik Balkan Su Jok Association.

BSJTC

Primeri iz prakse

Pročitajte svedočenja naših pacijenata

O našem radu

Informišite se o našem radu

F.A.Q.

Najčešće postavljana pitanja

Iz knjige utisaka

Budite u toku sa novim dešavanjima u okviru Balkan Su Jok  Therapy Centra