септембар 2019

(1942 2010) Predsednik Međunarodne  Asocijacije Su Jok akupunkture profesor Park Džae Vu je rekao: Čovekovo telo je oblik života, koji predstavlja mali, dobro isharmonizovani Svemir. Iz tog razloga telo ima sve što mu je neophodno da bi  održalo sopstveni život  i da bi postojalo u prirodi kao integralna nezavisna pojava. "Su" je šaka, a "Jok"  stopalo. Sistemi korespondencije na šakama i stopalima koji su predstavljeni u Su Jok terapiji, predstavljaju komandne table za daljinsko upravljanje čovekovim zdravljem . Ovi  terapijski sistemi funkcionišu...