Su Jok obrazovanje

Prijavite se za neke od naših obuka

Najave seminara 

    • Zagreb, 16 – 23 novembra 2018 Napredni seminar Su Jok terapije
    • Beograd-8-11.novembar.2018. Osnovni seminar Su Jok terapije – terapije za svakoga

    • Beograd, 06 – 09 decembra i 13 – 16 decembra 2018. Srednji nivo I.

  • Poštovani,   Obaveštavamo vas o održavanju  Seminara  kontinuiranog  obrazovanja Su Jok Terapije po programu  Medjunarodne Su Jok Asocijacije  (ISA) u organizaciji Balkan Su Jok Therapy Center-a.   Vreme održavanja: 16 do 23 novembar   (petak – petak) Predavač: Prof. Vera Djordjević M.D. (M.A.)   Teme:  1.Teorija 6Ki. Dijagnostika i lečenje na energetskom sistemu meridijana.       ...

  • Tokom kursa se detaljno izučava teorija Šest Energija, fiziološke i patološke manifestacije Šest Ki u čovečijem organizmu, osnovi dijagnostike i lečenja po Šest Ki. Poštovani,  Obaveštavamo vas o održavanju  Naprednog seminara 6Ki Su Jok terapije Srednji nivo I  kontinuiranog  obrazovanja Su Jok Terapije po programu  Medjunarodne Su Jok Asocijacije  (ISA) u organizaciji Balkan Su Jok Therapy Cente...

  • Kada se čovek razboli, susreće se sa ozbiljnim teškoćama uprkos dobro opremljenim zdravstvenim sistemom. Zato su najpopularni oni metodi koji su bezbedni, efikasni, i laki za učenje. Takva je i Zonalna Su Jok Ki terpija autora prof. Park Jae Woo-u, koja ima duboku folozofsku osnovu, i mozete je  naučiti  za kratko vreme....

Naši terapeuti

Po odobrenju autora metode prof. Parka Jae Woo, registrovan je 1993. g.
Balkan Su Jok Therapy Center

Osnivač i Direktor Balkan Su Jok Therapy Center-a

Predsednik Balkan Su Jok Association i organizator aktivnosti BSJTC

Vera Đorđević, Nosilac intelektulane svojine prof. Park Jae Woo, overen u sudu pod br. 20677/2007. Završila celokupni program edukacija autorskih dela  prof. Parka Jae Woo ( 1942-2010), direktno od autora prof. Park Jae Woo, i doktora sa Su Jok Academije.

Marija Bralović, Učesnik prve osnivačke konferencije 2013 Interantional Su Jok Association (ISA) Kipar,(Trodos), a danas nastavlja sve aktivnosti u Balkan Su Jok Association u skadu sa ISA, na funkiji je Prdsednik Balkan Su Jok Association.

BSJTC

Primeri iz prakse

Pročitajte svedočenja naših pacijenata

O našem radu

Informišite se o našem radu

F.A.Q.

Najčešće postavljana pitanja

Iz knjige utisaka

Budite u toku sa novim dešavanjima u okviru Balkan Su Jok  Therapy Centra