• U skladu sa  programom  kontinuiranog obrazovanja Su Jok terapije u BSJTC po progaramu ISA , šaljem vam informaciju o seminarima za prvu polovinu 2020  EDUKATIVNI PROGRAM PROLECE 2020  1.Edukacija:  Osnovni seminari Su Jok teraije –terapija za svakoga                         ( 3 dana x 8 šk.časova) ...

 • Svaki čovek treba da poznaje efikasan sistem samoizlečenja, kako bi u teškom trenutku mogao da pomogne i sebi i ljudima iz svog okruženja. Su Đok (Su Jok) terapiju, metod lečenja delovanjem na šaku i/ili stopalo, možemo svrstati među najbolje metode samopomoći koji su danas poznati a glavne vrline S...

 • Svaki čovek treba da poznaje efikasan sistem samoizlečenja, kako bi u teškom trenutku mogao da pomogne i sebi i ljudima iz svog okruženja. Su Đok (Su Jok) terapiju, metod lečenja delovanjem na šaku i/ili stopalo, možemo svrstati među najbolje metode samopomoći koji su danas poznati a glavne vrline S...

Su Jok obrazovanje

Prijavite se za neke od naših obuka

Najave seminara 

  • Beograd, Osnovni seminar januar 2020.
  • Beograd, Napredni seminar februar 2020.
  • Beograd, Novi Sad, Besplatni seminar mart 2020.

 • Svaki čovek treba da poznaje efikasan sistem samoizlečenja, kako bi u teškom trenutku mogao da pomogne i sebi i ljudima iz svog okruženja.Su Đok (Su Jok) terapiju, metod lečenja delovanjem na šaku i/ili stopalo, možemo svrstati među najbolje metode samopomoći koji su danas poznati a glavne vrline Su Đok terapije su: visoka efikasnost, apsolutna neškodljivost primene, unoverzalnost metode i pristup...

 • Kao što se svako uže sastoji od manjih užadi tj.od svojih konponenata (majih užadi) čineći konopac odredjenog kvaliteta, tako i svaka od 6 energija koje čine svaku od pojedinačnih energija ima svojih šest konponenti, svojih 6 ki. Spoznajući kvalitet svake od njih na osnovnom, granskom, subgranskom, …. možemo dijagnostikovati bilo koju promenu na bilo kom tkivu ili pojavi Napredni seminar 6Ki...

 • Zahvaljajući Prirodi, šake i stopala su po gradji slični telu. Oni izvorno u sebi sadrže Volju za isceljenje koja je usmerena na to da Čovek može da koristi ovaj dar i da bude zdrav. Pomoću ovog sistema lečenja, Priroda jasno pokazuje svoju nameru, manifestuje svoju Ljubav, teži da pomogne čoveku da bude zdrav Balkan Su Jok Association i  Medjunarodna Su Đok Asocijacije (ISA)  Organizuju besplatni...

Naši terapeuti

Po odobrenju autora metode prof. Parka Jae Woo, registrovan je 1993. g.
Balkan Su Jok Therapy Center

Osnivač i Direktor Balkan Su Jok Therapy Center-a

Predsednik Balkan Su Jok Association i organizator aktivnosti BSJTC

Vera Đorđević, Nosilac intelektulane svojine prof. Park Jae Woo, overen u sudu pod br. 20677/2007. Završila celokupni program edukacija autorskih dela  prof. Parka Jae Woo ( 1942-2010), direktno od autora prof. Park Jae Woo, i doktora sa Su Jok Academije.

Marija Bralović, Učesnik prve osnivačke konferencije 2013 Interantional Su Jok Association (ISA) Kipar,(Trodos), a danas nastavlja sve aktivnosti u Balkan Su Jok Association u skadu sa ISA, na funkiji je Prdsednik Balkan Su Jok Association.

BSJTC

Primeri iz prakse

Pročitajte svedočenja naših pacijenata

O našem radu

Informišite se o našem radu

F.A.Q.

Najčešće postavljana pitanja

Iz knjige utisaka

Budite u toku sa novim dešavanjima u okviru Balkan Su Jok  Therapy Centra